Reflections of my life, oh, how they fill my mind All my sorrows, sad tomorrows
Take me back to my own home All my cryings (all my cryings), feel I'm dying, ...

Daltry Calhoun Soundtrack -Marmalade Lyrics
 

Title:  "Reflections"

Oil on canvas

Artist:  Rana

LARGE:  Size  32 x 48 inches

Catologue Number:  9

 

Rana Muller Art Studio & Gallery

 Hastings

United Kingdom

 

al l die berge nog so blou nog so blou haar woorde sal ek steeds onthou  al woon my bokkie nog so ver al woon my bokkie nog so ver al woon my bokkie nog so ver en omdat my mamma en pappa nou weer flonker tussen die sterre dan troos ek my aan die mre ster   herinneringe wat diep strek, dikwels verborge in die onderbewuste, wat deur refleksie na die bewussyn teruggebring word en die sandrivier sonskyn en glans van kinderjare weer vars maak

 

 

 

 

Description:  Reflections in  reality, and on life... seeing, yet not realising... blissful eye blinders, soothing to the soul.

Stark Reality Awaiting on the Horizon.... ?

 

 

 

 

 

 

Home

Paintings

Copyright 2006   Rana  Muller 

All rights reserved

Al l die berge nog so blou
Haar woorde sal ek steeds onthou. Al woon my bokkie nog so ver Al woon my bokkie
nog so ver Al woon my bokkie nog so ver Dan troos ek my aan die mre ster

 Stofberg  Rana  Stofberg Bellville Suid-Arika Kuns Olieverf Oorspronklik